Dữ liệu biên mục
Leader00768cam 22002895a 4500
001FUV160006274
020##$a9780199689453
040##$aFETP Library
0410#$aEng
08204$a300.72
090##$a300.72 $bB915-SociR
1001#$aBryman, Alan
24510$aSocial research methods / $cAlan Bryman
250##$a5th ed.
260##$aOxford ; $aNew York : $bOxford University Press, $c2016
300##$axxxv, 747 tr. : $bminh họa màu ; $c27 cm
504##$aBao gồm thư mục tham khảo (tr. 698-725) và chỉ mục
650#0$aKhoa học xã hội--$xNghiên cứu
650#0$aKhoa học xã hội--$xPhương pháp luận
653##$a Nghiên cứu
653##$a Phương pháp
653##$a Xã hội
900 True
907 cov20160713CECH.jpg
911 Truong Minh Hoa>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1300225
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)