Frederic Mishkin
   
Dữ liệu biên mục
Leader00852nam a2200337 p 4500
001FUV170006400
020##$a9781292094182
040##$aFSPPM Library
0410#$aEng
08200$a332
090##$a332 $bM678-EconM
1001#$aMishkin, Frederic S.
24510$a The economics of money, banking, and financial markets / $c Frederic Mishkin
250##$a11st ed.
260##$aBoston : $b Pearson, $c 2016
300##$a 724 tr. : $b minh họa màu ; $c 26 cm.
504##$a Bao gồm thư mục tham khảo và chỉ mục
650#0$a Kinh tế học
650#0$a Ngân hàng và hoạt động ngân hàng
650#0$a Tài chính
650#0$a Tiền tệ
653##$a Kinh tế
653##$a Ngân hàng
653##$a Tài chính
653##$a Thị trường
653##$a Tiền tệ
900 True
907 cov20171103OQWE.jpg
911 Truong Minh Hoa>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1700032
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)