Prajit K. Dutta
   
Dữ liệu biên mục
Leader00785nam a2200301 p 4500
001FUV170006404
020##$a9780262041690
040##$aFSPPM Library
0410#$aEng
08200$a330.015193
090##$a330.015193 $bD979-StraG
1001#$aDutta, Prajit K.
24510$aStrategies and games : $b theory and practice / $c Prajit K. Dutta
250##$a1st ed.
260##$a Cambridge, Mass. : $b MIT Press, $c c1999
300##$axxx, 476 tr. : $b minh họa ; $c 24 cm
504##$a Bao gồm thư mục tham khảo và chỉ mục
650#0$a Cân bằng (Kinh tế học)
650#0$a Lý thuyết trò chơi
653##$a Cân bằng
653##$a Kinh tế học
653##$a Lý thuyết
653##$a Trò chơi
900 True
907 cov20171103OOII.jpg
911 Truong Minh Hoa>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1700028
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)