E. R. Yescombe
   
Dữ liệu biên mục
Leader00721nam a2200277 p 4500
001FUV170006412
020##$a9780123910585
040##$aFSPPM Library
0410#$aEng
08200$a658.404
090##$a658.404 $bY37-PrinP
1001#$aYescombe, E. R.
24510$aPrinciples of project finance / $cE. R. Yescombe
250##$a2nd ed.
260##$aAmsterdam ; $aBoston : $bAcademic Press is an imprint of Elsevier, $c2014
300##$axii, 560 tr. : $b minh họa ; $c 24 cm
504##$aBao gồm thư mục tham khảo và chỉ mục
650#0$aQuản lý dự án--$xTài chính
653##$aDự án
653##$aNguyên lý
653##$aTài chính
900 True
907 cov20171106XQVL.jpg
911 Truong Minh Hoa>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1700026
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)