Bernardo Nicoletti.
   
Dữ liệu biên mục
Leader00931nam a2200325 p 4500
001FUV170006458
020##$a 9783319514147
040##$aFSPPM Library
0410#$a Eng
08200$a 332.17
090##$a 332.17 $bN582-FutuF
1001#$a Nicoletti, Bernardo.
24510$a The future of fintech : $b integrating finance and technology in financial services / $c Bernardo Nicoletti.
250##$a 1st ed.
260##$a London, NY : $b Macmillan Publisher Limited, $c 2017.
300##$a xv, 328 tr. : $b minh họa, $c 21 cm.
504##$a Bao gồm thư mục tham khảo và chỉ mục
650#0$a Công nghệ thông tin
650#0$a Công nghiệp dịch vụ tài chính
650#0$a Tài chính--$x Sáng tạo công nghệ
650#0$a Thương mại điện tử
653##$a Công nghệ
653##$a Dịch vụ
653##$a Tài chính
653##$a Tương lai
900 True
907 cov20171115TRSR.jpg
911 Administrator>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Bận ]  Sơ đồ
BO1700082
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Ngày rỗi sớm nhất: 03/02/2018
Số yêu cầu giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn đặt chỗ một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
 
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)