Robert K. Yin.
   
Dữ liệu biên mục
Leader00825nam a2200301 p 4500
001FUV170006464
020##$a 9781452242569
040##$aFSPPM Library
0410#$a Eng
08200$a 300.722
090##$a 300.722 $bY51-CaseS
1001#$a Yin, Robert K.
24510$a Case study research : $b design and methods / $c Robert K. Yin.
250##$a 5th ed.
260##$a Los Angeles : $b SAGE, $c 2014.
300##$a xxviii, 282 tr. : $b minh họa ; $c 24 cm.
504##$a Bao gồm thư mục tham khảo (tr. 243-257) và chỉ mục
650#0 $a Phương pháp tình huống
650#0$a Khoa học xã hội--$x Nghiên cứu--$x Phương pháp luận
653##$a Nghiện cứu
653##$a Phương pháp
653##$a Tình huống
653##$a Thiết kê
900 True
907 cov20171115OPJY.jpg
911 Truong Minh Hoa>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1700072
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)