John Y. Campbell, Andrew W. Lo, A. Craig MacKinlay.
   
Dữ liệu biên mục
Leader00886nam a2200289 p 4500
001FUV170006472
020##$a 9780691043012
040##$aFSPPM Library
0410#$a Eng
08200$a 332.09414
090##$a 332.09414 $bC187-EconF
1001#$a Campbell, John Y.
24510$a The econometrics of financial markets / $c John Y. Campbell, Andrew W. Lo, A. Craig MacKinlay.
250##$a 1st ed.
260##$a Princeton, N.J. : $b Princeton University Press, $c 1997.
300##$a xviii, 611 tr. : $b minh họa ; $c 24 cm.
504##$a Bao gồm thư mục tham khảo (tr. 541-585) và chỉ mục.
650#0$a Thị trường vốn--$x Mô hình kinh tế lượng
653##$a Kinh tế lượng
653##$a Tài chính
653##$a Thị trường
7001#$a Lo, Andrew W. $q (Andrew Wen-Chuan)
7001#$a MacKinlay, Archie Craig, $d 1955-
900 True
911 Truong Minh Hoa>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1700061
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)