Thomas A. Birkland.
   
Dữ liệu biên mục
Leader01445nam a2200337 p 4500
001FUV170006487
020##$a 9780765646620
040##$aFSPPM Library
0410#$a Eng
08200$a 320.60973
090##$a 320.60973 $bB619-IntroP
1001#$a Birkland, Thomas A.
24510$a An introduction to the policy process : $b theories, concepts, and models of public policy making / $c Thomas A. Birkland.
250##$a 4th ed..
260##$a New York : $b Routledge, $c 2016.
300##$a xviii, 399 tr. : $b minh họa màu ; $c 24 cm
504##$a Bao gồm thư mục tham khảo và chỉ mục
5050#$a Preface -- Introducing the policy process -- Elements of the policy making system -- The historical and structural contexts of public policy making -- Official actors and their roles in public policy -- Unofficial actors and their roles in public policy -- Agenda setting, power, and interest groups -- Policies and policy types -- Decision making and policy analysis -- Policy design and policy tools -- Policy implementation, failure, and learning -- Science and theory in the study of public policy -- Index.
650#0$a Kế hoạch chính trị--$z Hoa Kỳ
650#0$a Khoa học chính sách
653##$a Chính sách
653##$a Chính sách công
653##$a Khái niệm
653##$a Lý thuyết
653##$a Mô hình
653##$a Quy trình
900 True
907 cov20171124MAQQ.jpg
911 Truong Minh Hoa>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1700165
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)