Zeger van der Wal
   
Dữ liệu biên mục
Leader01373nam a2200325 p 4500
001FUV180006504
040##$aFulbright Library
0410#$a Eng
08200$a 351
090##$a 351 $bW151-21st
1001#$a Wal, Zeger van der
24510$a The 21st century public manager : $bchallenges, people and strategies / $cZeger van der Wal
250##$a 1st ed.
260##$a London : $bMacmillan Education, Palgrave, $c2017
300##$a xv, 389 tr. : $b minh họa ; bảng biểu, $c 22 cm.
504##$a Bao gồm thư mục tham khảo và chỉ mục
520##$a Truly global in scope and ambition, the 21st Century Public Manager addresses key trends, challenges, and opportunities facing public managers across contexts and regimes. This accessible textbook aims to inspire public managers in rethinking their roles, skills, and values as they enter a VUCA world—one characterized by volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. It is written for aspiring and current public managers in graduate schools and executive education programs.
650#0$a Quản lý--$x Lập kế hoạch
650#0$a Quản trị công--$x Lập kế hoạch
653##$a Chiến lược
653##$a Con người
653##$a Quản lý công
653##$a Quản trị công
653##$a Thách thức
653##$a Thế kỷ 21
900 True
907 cov20180206PAHO.jpg
911 Truong Minh Hoa>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1700183
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)