Dữ liệu biên mục
Leader00858nam a2200313 p 4500
001FUV180006507
020##$a 9780415501866
040##$aFSPPM Library
0410#$aEng
08200$a351
090##$a351 $bB783-PublM
24510$a Public management and governance / $c edited by Tony Bovaird and Elke Loeffler.
250##$a 3rd ed.
260##$a London ; $a New York : $b Routledge, $c 2016.
300##$a xxvi, 420 tr. ; $c 25 cm.
504##$a Bao gồm thư mục tham khảo và chỉ mục.
650#0$a Năng suất quốc gia
650#0$a Quản trị công
650#0$a Quản trị công--$x Sự tham gia của công dân
650#0$a Tính chính đáng của chính phủ
653##$a Quản lý công
653##$a Quản trị
7001#$a Bovaird, A. G.
7001#$a Löffler, Elke.
900 True
907 cov20180702SCVJ.jpg
911 Truong Minh Hoa>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1800005-6
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)