edited by Lester M. Salamon ; with the special assistance of Odus V. Elliott.
   
Dữ liệu biên mục

         The tools of government : a guide to the new governance /   edited by Lester M. Salamon ; with the special assistance of Odus V. Elliott.. - 1st ed.. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2002
         xii, 669 tr. : minh họa ; 26 cm.
         Bao gồm thư mục tham khảo (tr. 611-645) và chỉ mục

        Tóm tắt: Machine generated contents note: 1 The New Governance and the Tools of Public Action: -- An Introduction I Lester M Salomon -- 2 Direct Government i ChristopherK. Leman -- 3 Government Corporations and Government-Sponsored -- Enterprises I Thomas H. Stanton and Ronald C. Moe -- 4 Economic Regulation LesterM. Sahaon -- 5 Social Regulation I Peter May -- 6 Government Insurance I Ron I1 Feldman -- 7 Public Information I anet A. Weiss -- 8 Corrective Taxes, Charges, and Tradable Permits I Joseph J Crdes -- 9 Contracting I Steven J. Kelman -- 10 Purchase-of-Service Contracting I Ruth Hoogand DeHoog and -- Lestr M. Salamon -- 11 Grants David R. Beam and Timothy i. Cmnan -- 12 Loans and Loan Guarantees I Thomas H. Stanton -- 13 Tax Expenditures I Christopher Howard -- 14 Vouchers I C Eugene Steuerle and Eric C Twombly -- 15 Tort Liability I Peter Schuck -- 16 Managing Indirect Government I Donald F. Keda -- 17 Financial Accountability in Indirect Government I John Lordan -- 18 Accountability Challenges of Third-Party Government I -- Paul L. Posner -- 19 The Politics of Tool Choice I B. Guy Peters -- 20 Policy Tools and Democracy I Steven Rathgeb Smith and Helen Ingram -- 21 European Experience with Tools of Government I -- Arthur B. Ringeling -- 22 The Tools Approach and the New Governance: Conclusion and -- Implications I LesterM. Salamon -- Bibliography -- Index

        ISBN: 9780195136654
        
1. Quy hoạch chính trị. 2. Quản trị công. 3. Hợp tác liên chính phủ. 4. Hợp tác khu vực công-tư. 5. Hợp đồng bên ngoài. 6. Công cụ. 7. Chính phủ. 8. Quản trị. 9. Hướng dẫn. 
I. Salamon, Lester M. II. Elliott, Odus V. III. Nhan đề

Phân loại DDC : 351 S159-ToolG

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1800072
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)