Avinash K. Dixit, Bary J Nalebuff ; ng.d. Nguyễn Tiến Dũng, Lê Ngọc Liên
   
Dữ liệu biên mục

Dixit, Avinash K
         Tư duy chiến lược : lý thuyết trò chơi thực hành /  Avinash K. Dixit, Bary J Nalebuff ; ng.d. Nguyễn Tiến Dũng, Lê Ngọc Liên. - 1st ed.. - Hà Nội : Bách Việt, Dân Trí, 2015
         537tr. : hình vẽ, sơ đồ ; 21 cm.
         Nguyên bản : Thinking strategically

        Tóm tắt: Tư duy chiến lược (Lý thuyết trò chơi thực hành) tóm gọn nghệ thuật tư duy đúng đắn, được áp dụng trong mọi bối cảnh khác nhau của cuộc sống, giúp bạn vượt lên đối thủ, trong khi biết rằng đối thủ cũng đang làm điều tương tự với mình. Cuốn sách là tác phẩm để đời của hai nhà kinh tế học Avinash K.Dixit và Barry J.Nalebuff. Nền tảng của "tư duy chiến lược” bao gồm một số nguyên tắc cơ bản đơn giản, là căn nguyên của ngành khoa học chiến lược. Những nguyên tắc ấy hoàn toàn có thể giúp bất cứ ai, dù thuộc tầng lớp xã hội nào, làm ngành nghề gì, cũng có thể trở thành những chiến lược gia có nghề. Cuốn sách này không giới hạn các ý tưởng trong bất cứ tình huống cụ thể nào mà đưa ra rất nhiều ví dụ minh họa cho mỗi nguyên tắc cơ bản. Việc đưa ra các tình huống đa dạng giúp bạn đọc thuộc nhiều nghề nghiệp, tầng lớp xã hội khác nhau tìm thấy được những điểm quen thuộc, đồng thời họ cũng sẽ tự tìm ra mối liên hệ thông qua các tình huống đó. "Tư duy chiến lược” đã mang đến cho nhiều người một cách nhìn mới về mọi sự kiện, hiện tượng trong xã hội, kể từ văn học, phim ảnh và thể thao cho đến các sự kiện chính trị, lịch sử

        ISBN: 9786048857738
        
1. Lập kế hoạch chiến lược. 2. Lý thuyết trò chơi. 3. Tư duy. 4. Chiến lược. 5. Lý thuyết. 6. Trò chơi. 7. Thực hành. 
I. Nalebuff, Bary J., 1958-. II. Lê Ngọc Liên (d.). III. Nguyễn Tiến Dũng (d.). IV. Nhan đề

Phân loại DDC : 658.4012 D619-ThinS**

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1800068-70
  • Số bản: 3
  • Số bản rỗi: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)