Harvard Business Review, Tuyết Quỳnh dịch
   
Dữ liệu biên mục

Harvard Business Review
         Lãnh đạo : on leadership /  Harvard Business Review, Tuyết Quỳnh dịch. - 1st ed.. - Hà Nội : Harvard Business Review Press, Alphabooks, Công Thương, 2018
         204 tr. : minh họa màu, 27 cm.
        Nguyên bản : on leadership

        Tóm tắt: Bằng góc nhìn mới mẻ và đầy sức thuyết phục từ các chuyên gia uy tín trên tạp chí Harvard Business Review, cuốn sách này như một cách để đào sâu tìm hiểu và giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều phối và định hướng doanh nghiệp của bạn. Những góc nhìn khoa học hết sức thú vị về các yếu tố tâm lý làm nên tài lãnh đạo. Cập nhật những nhận thức và kỹ năng kiểm soát bản thân mới nhất cho những người đã, đang và sẽ trở thành lãnh đạo của các tổ chức, doanh nghiệp trong thời đại mới. Những bài viết theo từng chủ đề chuyên sâu, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bồi dưỡng một số kỹ năng đặc thù để làm chủ khả năng giao tiếp và lãnh đạo của bạn..

        ISBN: 9786049314834
        
1. Lãnh đạo. 2. Thành công trong kinh doanh. 3. Lãnh đạo. 
I. Tuyết Quỳnh, dịch. II. Nhan đề

On leadership

Phân loại DDC : HBR HBR-Leade**

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1800074
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)