Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
   
Dữ liệu biên mục
Leader00915nam a2200325 p 4500
001FUV190006530
020##$a 9781259144387
040##$a FSPPM Library
0410#$a Eng
08200$a 658.15
090##$a 658.15 $bB828-PrinC
1001#$a Brealey, Richard A.
24510$a Principles of corporate finance / $c Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
250##$a 12th ed.
260##$a New York, NY : $b McGraw-Hill/Education, $c 2017
300##$a xxvii, 896 tr. : $b minh hoạ màu ; $c 26 cm.
504##$a Bao gồm từ điển thuật ngữ và chỉ mục.
6500#$a Công ty-- $xTài chính
653##$a Công ty
653##$a Doanh nghiệp
653##$a Nguyên lý
653##$a Quản lý
653##$a Tài chính
7001#$a Allen, Franklin, $d 1956- $e tác giả.
7001#$a Myers, Stewart C., tác giả
900 True
907 cov20190724JTYS.jpg
911 Truong Minh Hoa>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1900021
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)