Dữ liệu biên mục

June, Han
         Triết lý lãnh đạo Park Hang Seo : kỷ luật sắt đá, chiến lược khoa học và trái tim đồng cảm / June Han ; Minh Thu dịch . - 1st ed. - Hà Nội : Công thương ; Công ty Sách Alpha, 2020
         327 tr. ; 21 cm.
         Tên sách tiếng Anh: How to lead people: Park Hang Seo's leadership

        Tóm tắt: Phân tích kĩ lưỡng về những kỹ năng lãnh đạo và nghệ thuật quản lý nhóm đã làm nên thành công của huấn luyện viên bóng đá Park Hang Seo: Đảm bảo đội ngũ sẽ tuân thủ triệt để kỷ luật và các nguyên tắc chung, đề cao tính khoa học và khả năng thích nghi về mặt chiến thuật và chiến lược của tổ chức và quan trọng hơn cả là sự đồng cảm, kỹ năng giao tiếp với các thành viên

        ISBN: 9786049885280
        
1. Bí quyết thành công. 2. Huấn luyện viên. 3. Bóng đá. 4. Lãnh đạo. 5. Việt Nam. 6. Hàn Quốc. 7. Bóng đá. 8. Lãnh đạo. 9. Thành công. 10. Triết lý. 11. Chiến lược. 
I. Seo, Park Hang, 1959- , Huấn luyện viên bóng đá, Hàn Quốc. II. Minh Thu, dịch. III. Nhan đề

Phân loại DDC : 796.334092 J95-Triêt*

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO2000114-5
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)