Ronald K. Pearson.
   
Dữ liệu biên mục
Leader00025nam a2200024 a 4500
001FUV210006894
020##$a9780367571566
040##$aFulbright Library
0410#$aEng
08200$a006.3/12
090##$a006.3/12 $bP362-Exploratory
1001#$aPearson, Ronald K., $d1952-$etác giả
24510$aExploratory data analysis using R / $cRonald K. Pearson.
250##$a1st ed.
260##$aBoca Raton, London, NY : $bCRC Press, Taylor & Francis Group, $c2018
300##$axiii, 547 tr. :$bminh họa ; $c24 cm.
4900#$aChapman & Hall/CRC data mining and knowledge discovery,$v45.
504##$aBao gồm thư mục tham khảo (tr. 539-543) và chỉ mục (tr. 544-547)
650#0$aKhai thác dữ liệu--$xChương trình máy tính
650#0$aR (Ngôn ngữ lập trình máy tính)
653##$a Dữ liệu
653##$a Khám phá
653##$a Phân tích
653##$a Sử dụng
85642$uhttp://library.fetp.edu.vn/libol/search/download.asp?ID=7709
900 True
907 cov20210409ILEI.jpg
911 Truong Minh Hoa>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO2000251-3
  • Số bản: 3
  • Số bản rỗi: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)