Hướng dẫn sử dụng website và tra cứu tài liệu

1. Cấu trúc website: 

TÀI NGUYÊN

TRANG BẠN ĐỌC

2. Cấu trúc thông tin lưu trữ:

3. Cách thức tra cứu/tìm kiếm thông tin, tài liệu: 

4. Yêu cầu đối với người dùng thư viện:

Để có thể truy xuất được tất cả các dạng tài liệu được thư viện cho phép truy cập, người dùng phải đảm bảo 2 điều kiện sau:

5. Hướng dẫn tra cứu trên Mục lục truy cập trực tuyến (OPAC): 

Tìm theo thông tin thư mục:

Tìm chi tiết: Áp dụng đối với Mọi tài liệu, Sách, Luận văn, Báo/Tạp chí, Bài trích, và Tài liệu số.

Ví dụ: Khi bạn đọc muốn tìm cuốn sách của tác giả tên là “Paul Krugman”. Bạn đọc thực hiện các bước sau:

Tìm nâng cao: Áp dụng đối với Mọi tài liệu, Sách, Luận văn, Báo/Tạp chí, Bài trích.

AND: Dùng để thu hẹp kết quả tìm kiếm, kết quả tìm được sẽ là những thông tin/tài liệu chứa tất cả các từ khóa đã được nhập vào ô tìm kiếm.

OR: Dùng để mở rộng khả năng tìm kiếm, kết quản tìm được sẽ là những thông tin/tài liệu chứa từ khóa này hoặc từ khóa kia.

NOT: Dùng để loại trừ bớt một từ khóa tìm kiếm (thường là từ dễ gây nhầm lẫn), kết quả tìm được sẽ là những thông tin/tài liệu chứa từ khóa này mà không chứa từ khóa kia.

Ví dụ: Cách tìm xem tại đây

Tìm theo thông tin chuyển tải tài liệu (Nội dung toàn văn của tài liệu): Áp dụng chỉ đối với Luận văn, Bài trích và Tài liệu số.

Duyệt đề mục: Người dùng có thể lựa chọn duyệt xem theo một trong 6 đề mục: Tác giả, Nhà xuất bản, Tiêu đề đề mục, Nhan đề, Từ khóa hoặc Tùng thư với các giá trị số từ 0-9 hoặc chữ cái từ A-Z.

6. Hướng dẫn sử dụng Dịch vụ: 

Cổng giao thức Z39.50:

Địa chỉ hữu ích:

Người dùng sẽ được cung cấp các đường link sẵn có liên kết đến một số website thư viện và các trang báo mạng trong nước và quốc tế, cũng như các nguồn tài nguyên hữu ích khác.

7. Hướng dẫn sử dụng Trang bạn đọc: 

8. Liên hệ: 

Thư viện Đại học Fulbright Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM

Tel. (84) 028 7303-2255 ● Email: library@fulbright.edu.vn

https://www.library.fsppm.fuv.edu.vn/search/Thuvien/Huongdan_V_files/image007.jpg