Lưu hành tài liệu

Khi bạn sử dụng thư viện và truy cập vào các nguồn tài nguyên thông tin của thư viện có nghĩa là bạn đã đồng ý tuân theo các quy định trong Thỏa thuận Người dùng được nêu tại đây.

Hỗ trợ học tập & nghiên cứu

Các dịch vụ Hỗ trợ học tập & Nghiên cứu đang được triển khai tại Thư viện Fulbright như Tìm kiếm tài liệu, Tư vấn thủ thư, In ấn & sao chụp tài liệu, Kiểm tra đạo văn, Cung cấp thông tin theo yêu cầu, Quản lý hồ sơ nghiên cứu, Hỗ trợ công bố & xuất bản tài liệu....

Dành cho cựu sinh viên Fulbright

Cựu sinh viên & học viên Fulbright có thể truy cập vào các nguồn tài nguyên thông tin số, các cơ sở dữ liệu điện tử, hoặc tham quan Thư viện.

Đào tạo kỹ năng thông tin

Các lớp Hướng dẫn & Đào tạo kỹ năng thông tin sẽ được tổ chức ngay trong tuần học định hướng đầu tiên sau Lễ khai giảng và từng đợt trong suốt năm học dựa trên nhu cầu đăng ký của người dùng Fulbright.

Đề nghị mua sách

Đề nghị mua sách sẽ dựa trên Chính sách Bổ sung Vốn tài liệu và nhu cầu thực tế của người dùng Fulbright.

Mượn liên thư viện

Dịch vụ Mượn liên thư viện hoàn toàn miễn phí giúp các bạn mượn được tài liệu từ các thư viện đối tác của Thư viện Fulbright.