Các giảng viên, sinh viên, học viên và nhân viên Fulbright có thể đề nghị Thư viện Fulbright bổ sung các nguồn tài liệu mà thư viện chưa có để phục tốt hơn cho mục đích nghiên cứu, học tập và công việc của các bạn. 

Đề nghị mua sách sẽ dựa trên Chính sách Bổ sung Vốn tài liệu và nhu cầu thực tế của người dùng Fulbright.

Đề nghị mua sách

Trước khi bắt đầu đề nghị mua tài liệu, bạn vui lòng tìm kiếm tài liệu thêm một lần nữa trong Mục lục truy cập trực tuyến (OPAC), nếu không có, vui lòng điền vào Form bên dưới.

Đề nghị mua sách

Trình độ *Tiến sĩ
Thạc sĩ
Đại học
Cao đẳng
Khác...