Mọi tài nguyên

Cung cấp cho người dùng toàn bộ các nguồn tài nguyên thông tin hiện có của Thư viện, bao gồm: Tài liệu in, Tài liệu số, Tài liệu nội sinh, Tài nguyên giáo dục mở, Số liệu thống kê và hơn thế nữa!

Tài nguyên số

Cung cấp cho người dùng các cơ sở dữ liệu có bản quyền thuộc hàng trăm chủ đề khoa học khác nhau như: Khoa học tự nhiên & Xã hội, Giáo dục, Lịch sử, Nghệ thuật, Kinh tế, Quản trị, Toán học, Kỹ thuật....

Tài nguyên nội sinh

Cung cấp cho người dùng toàn bộ nguồn tài nguyên nội sinh do Đại học Fulbright xuất bản, bao gồm: Sách giáo khoa - giáo trình, Luận văn, Đề tài – đề án nghiên cứu khoa học, Nghiên cứu tình huống, Tạp chí FREP, Báo cáo chính sách và hơn thế nữa!

Tài nguyên Giáo dục mở

Cung cấp cho người dùng các nguồn tài nguyên giáo dục mở có chất lượng cao, được truy cập miễn phí do Đại học Fulbright xuất bản, cũng như được Thư viện Fulbright sưu tầm và bổ sung từ các nguồn khác trên thế giới!

“FSPPM (tiền thân là FETP) là trường đầu tiên tham gia cùng MIT trong việc chia sẻ tài liệu giảng dạy của mình một cách cởi mở, và qua đó nhà trường đã đại diện cho sự khởi đầu của phong trào Học liệu mở đã và đang lan rộng đến các tổ chức ở khắp nơi trên thế giới. Thông qua việc chia sẻ học liệu mở, MIT và FSPPM đang cung cấp những tài nguyên mà các nhà sư phạm có thể cải biên để dùng trên lớp của họ, học sinh sinh viên ở trường có thể sử dụng như những tài liệu bổ sung, và những người tự học có thể sử dụng để trau dồi và nâng cao kiến thức của bản thân....”

Steve Carson, Chiến lược gia cao cấp, MIT OpenCourseWare

Số liệu thống kê

Cung cấp cho người dùng nguồn số liệu thống kê đa lĩnh vực của hơn 600 ngành công nghiệp và nguồn số liệu thống kê về kinh tế - xã hội, tài chính, giáo dục, văn hóa, thương mại... của Việt Nam và hơn thế nữa!