Số liệu thống kê

Cung cấp cho người dùng nguồn số liệu thống kê đa lĩnh vực của hơn 600 ngành công nghiệp và nguồn số liệu thống kê về kinh tế - xã hội, tài chính, giáo dục, văn hóa, thương mại... của Việt Nam và hơn thế nữa!

Diễn đàn Thương mại và Phát triển Liên Hợp Quốc (UNCTAD)

Cung cấp hơn 150 chỉ số và chuỗi thời gian thống kê cần thiết cho việc phân tích thương mại quốc tế, xu hướng kinh tế, đầu tư trực tiếp nước ngoài, nguồn tài chính bên ngoài, dân số và lực lượng lao động, hàng hóa, nền kinh tế thông tin và vận tải hàng hải

Tổng cục Hải quan Việt Nam

Cung cấp số liệu thống kê về Xuất - Nhập khẩuCán cân thương mại của Việt Nam.

Tổng cục Thống kê Việt Nam (GSO)

Cung cấp số liệu thống kê về các lĩnh vực Dân số & lao động, Tài khoản quốc gia & tài chính, Kinh tế, Xã hội môi trường & đơn vị hành chính, và các cuộc Tổng điều tra về Dân số & nhà ở, Nông thôn - Nông nghiệp, Thủy sảnKinh tế của Việt Nam.

Niên giám thống kê của 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam từ 1994-2021

Lưu ý: Chỉ dành cho người dùng của Fulbright

Bộ Dữ liệu về Khảo sát mức sống hộ gia đình (VHLSS) từ 2001-2020

Lưu ý: Chỉ dành cho người dùng của Fulbright

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO)

Cung cấp những dữ liệu, số liệu thống kê và nghiên cứu đáng tin cậy trong các lĩnh vực Giáo dục, Khoa học, Văn hóa, Truyền thông & Thông tin

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO)

Cung cấp các số liệu thống kê về các khía cạnh chính của lĩnh vực nông nghiệp như Sản xuất, Đầu tư, An ninh lương thực, Giá cả, Ngoại thương... của hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

Cung cấp hàng loạt các chỉ số thống kê của WTO về Thương mại quốc tế, Thuế quan, các biện pháp phi thuế quan và các chỉ số khác.

Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP)

Cung cấp Chỉ số phát triển con người (HDI) ở các khía cạnh chính của phát triển con người như sống lâu và khỏe mạnh, có tri thức và có mức sống khá của hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ngân hàng Thế giới

Cung cấp số liệu thống kê về các lĩnh vực chính như Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Biến đổi khí hậu, Kinh tế & Tăng trưởng, Giáo dục, Năng lượng & Môi trường... của hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)

Cung cấp nguồn số liệu thống kê thuộc các lĩnh vực Tài chính và Kinh tế vĩ mô, bao gồm Tài khoản quốc gia, Chỉ số hoạt động kinh tế, Thị trường lao động, Chỉ số tài chính, Chỉ số giá... của hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Statista

Cơ sở dữ liệu thống kê đa ngành của hơn 600 ngành công nghiệp thuộc các lĩnh vực Quảng cáo & Marketing, Tài chính, Ngân hàng, Nông nghiệp, Dịch vụ, Bán lẻ, Tiêu dùng, Bảo hiểm... với hơn 1 triệu số liệu thống kê từ hơn 22,500 nguồn số liệu cả trong nước và quốc tế.