Đăng ký Thẻ thư viện
Phoenix Daughter – Hope Was My Way
December 13, 2022

Phoenix Daughter – Hope Was My Way

December 13, 2022
  • Diễn giả: Bà Isabelle Müller
  • Thời gian: 11:30 AM – 01:00 PM Thứ Ba, ngày 13/12/2022
  • Địa điểm: Classroom 501, Tầng 5, Đại học Fulbright Việt Nam, 105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
  • Đăng ký: Tại đây

Lưu ý: Ăn nhẹ sẽ được phục vụ dựa trên số lượng đăng ký.

Những bài viết liên quan

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'